มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันเถอะ

ถึงแม้ว่าการระบาดของโควิดยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ทุกคนก็เริ่มมีคนหวังว่าโลกจะเปิดอีกครั้ง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส ทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดให้อยู่ในวงแคบที่สุด RIVM เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการการฉีดวัคซีน โดยมีการประสานงานจากส่วนกลางซึ่งทำให้การฉีดวัคซีนมีระบบและระเบียบแบบแผน เริ่มจากการนำเข้า แจกจ่าย ส่งหมายเชิญและการลงทะเบียนผู้ได้รับวัคซีน

ทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้คำนึงถึงความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนโควิดเป็นอย่างมาก การตรวจสอบความปลอดภัยหลังการฉีดวัคซีนมีข้อกำหนดที่เข้มงวดเช่นเดียวกับวัคซีนอื่นๆ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน อาจจะไม่ได้รับอนุญาตในเนเธอร์แลนด์ เราจะเห็นข่าวการประกาศการปรับเปลี่ยนแผนของการให้วัคซีนอยู่เป็นระยะ ถ้าวัคซีนยี่ห้อนั้นส่งผลกระทบข้างเคียงที่ทำให้ผู้ได้รับวัคซีนมีความเสี่ยง เช่น วัคซีนของ AstraZeneca ใช้เฉพาะกับ กลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดหลังการฉีดวัคซีน เป็นต้น      

ตารางการฉีดวัคซีน

สำหรับประชากรที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ที่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนได้เอง ไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ และไม่ได้้ทำงานในสายงานสาธารณสุข  สามารถตรวจสอบได้ว่า จะได้รับเมื่อไร และจะได้วัคซีนตัวไหน ที่ไหน ได้จากตารางข้างล่างนี้

ปีที่เกิด จะได้รับเมื่อไร วัคซีนที่จะได้รับ สถานที่ไปรับวัคซีน
1931 หรือก่อน ตั้งแต่ 25 มค. 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
1932 – 1936 ตั้งแต่ 29 มค. 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
1937 – 1941 ตั้งแต่ 5 กพ. 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
1942 – 1946 ตั้งแต่ 6 มีค. 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
1947 – 1951 ตั้งแต่ 6 มีค. 2021 BioNTech/Pfizer of Moderna GGD-priklocatie
1952 – 1955 ตั้งแต่ 15 เมย. 2021 BioNTech/PfizerModerna of AstraZeneca GGD-priklocatie, huisarts
1956 – 1957* ตั้งแต่ 15 เมย. 2021 AstraZeneca Huisarts
1958 -1960* ตั้งแต่ 15 เมย. 2021 AstraZeneca Huisarts
1961 – 1971 ตั้งแต่ 27 เมย. 2021 BioNTech/PfizerModerna of Janssen GGD-priklocatie, huisarts of ziekenhuis
1972 – 1981 กลางเดือน มิย. 2021 BioNTech/PfizerModerna of Janssen GGD-priklocatie, huisarts of ziekenhuis
1982 – 1991 ปลายเดือน มิย. 2021 BioNTech/PfizerModerna of Janssen GGD-priklocatie, huisarts of ziekenhuis
1992 – 2003 ปลายเดือน มิย. 2021 BioNTech/PfizerModerna of Janssen GGD-priklocatie, huisarts of ziekenhuis

หรือ คุณเองก็สามารถตรวจสอบได้ว่าคุณจะได้รับวัคซีนตัวไหนและเมื่อไร โดยกรอกข้อมูลในเวปไซด์ของทางการ

หากคุณ มีข้อข้องใจไปใจเรื่องความปลอดภัยหลังจากการฉีดวัคซีน คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก RIVM เวปไซต์ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้รณรงค์ให้คนส่วนมากได้รับวัคซีนเพราะยิ่งมีภูมิคุ้มกันมากการระบาดของโรคก็จะลดลง โดยทางรัฐ ตั้งเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้เสร็จสิ้นภายในฤดูร้อนนี้  ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอิสระในการเดินทางและทำกิจกรรมรวมกลุ่มก็จะเป็นได้มากขึ้น

เรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดไปด้วยกันนะคะ