ดัตช์วิถี กับ สิทธิการชุมนุมเดินขบวน

วิถีดัตช์

 ณ วันนี้นโยบายการรับมือกับ COVID ก็ยังไม่ผ่อนคลาย ร้านค้าร้านอาหารก็ยังต้องถูกปิดเพื่อลดการกระจายการแพร่เชื้อไวรัส ซึ่งมีผลกับการดำรงชีวิตของบุคคลทั่วๆไปโดยเฉพาะ กลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ดูเหมือนรู้สึกว่าโดนกักกันสิทธิส่วนบุคคล จะเห็นได้ว่าเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายปิดทุกอย่างในเวลาค่ำคืน ก็มีคนกลุ่มหนึ่งออกมาชุมนุมและประท้วงเพื่อให้รัฐบาลปลดปล่อยนโยบายนี้ แต่เหตุการณ์ก็ร้ายแรงจน กลายเป็นการปะทะกันและมีการทำลายสิ่งของเสียหายมากมาย ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมคนเนเธอร์แลนด์จึงออกมาประท้วงกับหลายๆเรื่อง ประท้วงไปเพื่ออะไรแล้วมันจะมีประโยชน์ไหม ในขณะที่คนไทยกลับไม่นิยมการประท้วงและไม่เห็นด้วยที่จะมีการต่อต้านนโยบายรัฐบาลแบบนี้

การชุมนุมและการเดินขบวนเป็นสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนดัตช์ ซึ่งเขียนไว้ใน artikel 9 van de Nederlandse grondwet แต่ทั้งนั้นสิทธินี้ก็ขึ้นอยู่กับกฏต่างๆจึงอยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งกล่าวไว้ว่า ทุกคนและทุกกลุ่มมีสิทธิ์ที่จะรวมตัวกันในที่สาธารณะ ด้วยการชุมนุมหรือการเดินขบวนอย่างสงบ ต้องไม่ละเมิดกฏหมายหรือข้อบังคับอื่นๆได้แก่ ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชากร ต้องไม่เป็นอันตรายต่อการสัญจร และต้องไม่นำไปสู่การขัดข้องของความสงบเรียบร้อย 

ตามวิธีดัตช์นั้น

การชุมนุมและการเดินขบวนเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือข้อจำกัดนั้นๆ เราทราบแล้วว่าคนดัตช์เคารพสิทธิส่วนบุคคล เป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือข้อจำกัดใดๆ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อตนเองไปในทางลบ คนดัตช์ก็จะออกมาป่าวประกาศด้วยการชุมนมและเดินขบวน ตัวอย่างของการชุมนุมในอดีตซึ่งส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบันเช่น การทำแท้งอย่างเสรี ความรักระหว่างเพศเดียวกัน เป็นต้น

เริ่มจากการชุมนุมต่อต้านนโยบาย COVID ล็อคดาวน์ในเวลากลางคืน จนมีเหตุบานปลายในการประท้วงและใช้ความรุนแรง ซึ่งเกิดจากกลุ่มผู้ประสงค์ไม่หวังดี ทางรัฐบาลได้จัดการขั้นเด็ดขาดซึ่งมีผลทางกฎหมายตามมาต่อผู้ก่อความไม่สงบ รัฐบาลไม่ได้ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมเรียกร้องหรือเดินขบวน แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด บางทีเราอาจจะคิดว่าเค้ามาประท้วงทำไม ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม แต่คิดในทางกลับกัน เค้าเหล่านั้นรักษาสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่เห็นด้วยก็แสดงออกมาโดยสันติ และอาจมีการเสนอมาตรการทดแทนอื่นๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีกด้วย คงไม่แปลกนักที่เราเห็นการชุมนุมและเดินขบวนในเนเธอร์แลนด์บ่อยๆ เพราะมันเป็นวิธีการออกความเห็นอย่างนึงของคนดัตช์นั่นเองค่ะ