สัมนาออนไลน์ กรอกแบบยื่นเสียภาษีเงินได้ ปี2020

กรอกแบบยื่นเสียภาษีเงินได้ดัตช์

WORKSHOP BELASTING AANGIFTE

ในทุกๆ ปี ช่วงเดือนมีนาคมนี้ ได้เวลา ทำหน้าที่พลเมืองที่ดี เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล ให้แก่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ แต่เรื่องภาษี เป็นเรื่องละเอียด หากไม่เข้าใจสิทธิของตัวเอง อาจเกิดข้อผิดพลาดได้

ไทสมาคม จึงจัดงานสัมนาออนไลน์ เชิงปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือคนไทยในเนเธอร์แลนด์

 • ให้สามารถกรอกยื่นภาษีเงินได้ส่วนบุคคได้ด้วยตัวเอง
 • รักษาสิทธิของตัวเองให้ได้มากที่สุด
 • ประหยัดค่าภาษี
 • ลดความกังวลใจ
 • ไม่นำส่งภาษีล่าช้า

บรรยายเป็น ภาษาไทย โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

 • เข้าใจคำจำกัดความของรายได้ และส่วนลดต่างๆ
 • รู้สิทธิลดหย่อนภาษีต่างๆ
 • ถาม-ตอบคำถามคาใจได้โดยตรง
 • ทดลองกรอกยื่นแบบภาษีไปพร้อมๆกัน

จากวันที่ 7 มีนาคม เลื่อนเป็น วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2021
เวลา 13:00 – 16:00

เรียนออนไลน์  ผ่านห้องประชุม Zoom meeting  รับลิงค์เข้าห้อง เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น

แบบที่ 1  5 ยูโร ต่อ ท่าน
 1. สำหรับการลงทะเบียนเข้า workshop
 2. สามารถชมเทปย้อนหลัง เข้าเรียนได้ตลอด 30 วัน
แบบที่ 2   10 ยูโร ต่อท่าน
 1. สำหรับการลงทะเบียนเข้า workshop
 2. จะได้รับการตรวจสอบแบบยื่นภาษีเป็นรายบุคคล จากวิทยากร
 3. สามารถชมเทปย้อนหลัง เข้าเรียนได้ตลอด 30 วัน

หลังส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะถูกดึงเข้ากลุ่ม VIP facebook  เพื่อเข้าชมเทปบันทึก และเข้าเรียนย้อนหลัง

หมายเหตุ

ค่าลงทะเบียนของท่าน ถือเป็นทุนสนับสนุน บริจาคให้แก่ ไทสมาคม นำไปใช้ในการดำเนินการต่างๆ เช่นการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ บำรุงเวบไซด์  เพื่อให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเข้าถึงง่าย

โปรด ระบุในใบสมัคร หากต้องการขอรับใบเสร็จ เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีได้