จริงหรือไม่ อยู่เนเธอร์แลนด์15ปี ขอสัญชาติได้โดยไม่ต้องสอบ

ขอสัญชาติดัตช์

ก่อนที่จะมาตอบคำถามนี้ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า การขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์นั้น มีอยู่กี่แบบด้วยกัน

การขอสัญชาติเนเธอร์แลนด์มีอยู่ 3 แบบ ด้วยกัน กล่าวคือ

 1. Nederlander door geboorte of erkenning

การได้สัญชาติแบบนี้ เรียกว่าเป็นการได้สัญชาติจากการเกิด กล่าวคือ ตอนที่เราเกิดมานั้น ทั้ง พ่อ และ แม่ มีสัญชาติเนเธอร์แลนด์ หรือ พ่อ-แม่ ฝ่ายใดฝ่านหนึ่งมีสัญชาติเนเธอร์แลนด์ และได้จดทะเบียนสมรสกันก่อนที่เราจะเกิด หรือ หาก พ่อ-แม่ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ พ่อ หรือ แม่ ที่มีสัญชาติเนเธอร์แลนด์ ในขณะนั้นทำการรับรองว่าเราเป็นบุตรที่ชอบด้วยสายเลือด

 1. Naturalisatie

การขอสัญชาติแบบ Naturalisatie หรือการแปลงสัญชาตินี้ ทางไทสมาคม ได้เคยทำการเขียนบทความสำหรับการขอสัญชาติประเภทนี้ไว้แล้ว สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ การขอมีสัญชาติเนเธอร์แลนด์ – Thaise Stichting

 1. Optie

การขอสัญชาติแบบ Optie นี้ เป็นการขอสัญชาติวิธีที่ง่ายที่สุด และ รวดเร็วที่สุด

ส่วนคำถามที่ว่า “จริงหรือไม่ อยู่เนเธอร์แลนด์15ปี ขอสัญชาติได้โดยไม่ต้องสอบ”

คำตอบคือ “เป็นเรื่องจริง” การขอสัญชาติประเภทนี้ จัดอยู่ในการขอสัญชาติในเงื่อนไขที่ 3 คือ การขอสัญชาติแบบ Optie นั่นเอง

การขอสัญชาติแบบ Optie

การขอสัญชาติแบบ Optie นั้น มีเงื่อนไขคือ

ในที่นี่จะกล่าวเฉพาะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับคนไทยเท่านั้น

 • จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนพาร์ทเนอร์กับคนสัญชาติเนเธอร์แลนด์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี และอยู่ด้วยกันต่อเนื่องกับคู่สมรสคนเดิมในช่วงเวลา 3 ปีนั้น และต้องอาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมายในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มาไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • อายุมากกว่า 65 ปี และอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 15 ปี ด้วยบัตรผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่หมดอายุ
 • อายุมากกว่า 18 ปี เคยมีสัญชาติเนเธอร์แลนด์มาก่อน แต่เกิดเหตุการณ์ ทำให้ต้องเสียสัญชาติเนเธอร์แลนด์ไป และขณะที่ยื่นขอสัญชาตินี้ อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยถือบัตรผู้อยู่อาศัยแบบถาวร หรือบัตรผู้อยู่อาศัยชั่วคราว
 • ตลอดเวลา 5 ปีย้อนหลังที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์หรือในต่างประเทศ ไม่เคยถูกพิพากษาต้องโทษจำคุกหรือถูกให้ลงอาญา สำหรับการก่อคดีอาชญากรรม ไม่ติดคดีอาญาที่ต้องจ่ายค่าปรับสูงๆ แบบสูงมากกว่า 810€ หรือสูงกว่า 405€ แต่รวมยอดค่าปรับทั้ง 5 ปีแล้ว เกิน 1,215€
 • ไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิง หรือผู้ชายมากกว่า 1 คนในคราวเดียวกัน
 • ถ้าได้สัญชาติเนเธอร์แลนด์ ต้องทำพิธีรับสัญชาติอย่างเป็นทางการ
 • ต้องสละสัญชาติเดิม ในกรณีที่ย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์ตั้งแต่อายุ 4 ปี

เอกสารในการขอสัญชาติแบบ Optie

 • Passport ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรผู้อยู่อาศัยที่ยังไม่หมดอายุ
 • ใบสูติบัตร ที่แปลและรับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว
 • เอกสารเพิ่มเติมเช่น ทะเบียนสมรส/ทะเบียนพาร์ทเนอร์
ขั้นตอนการขอสัญชาติแบบ Optie
 • ยื่นเอกสารพร้อมทั้งแบบฟอร์มการขอสัญชาติ ที่ Gemeente ที่อาศัยอยู่
 • ชำระค่าธรรมเนียมการขอสัญชาติ ณ ปัจจุบันปี 2021 ค่าธรรมเนียมการขอสัญชาติอยู่ที่ 196€
 • Gemeente ทำการพิจารณาการให้สัญชาติ ใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 13 สัปดาห์
 • หากการขอสัญชาติได้รับการอนุมัติ/ หรือไม่ได้รับการอนุมัติ Gemeente จะส่งจดหมายมาและแจ้งเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้รับการอนุมัติ
 • หากได้รับการอนุมัติสัญชาติ Gemeente จะส่งจดหมายเชิญมาให้ไปประกอบพิธีการรับสัญชาติและสาบานตน คุณจะไม่ได้รับสัญชาติหากไม่ไปร่วมพิธีการนี้
 • หากไม่สามารถไปร่วมพิธีการรับสัญชาติและสาบานตนในครั้งแรกได้ คุณจะได้รับจดหมายเชิญให้ไปร่วมพิธีอีกครั้งในรอบต่อไป คุณจะต้องไปร่วมพิธีสาบานตนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติการขอสัญชาติ ไม่ชั้นนั้นคุณจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอสัญชาติใหม่อีกครั้งและชำระค่าธรรมเนียมใหม่เช่นกัน
การขอสัญชาติแบบ Optie นี้ คุณไม่จำเป็นที่จะต้องสละสัญชาติไทย สามารถมีสิทธิ์ถือสัญชาติได้ 2 สัญชาติ ตามกฎหมายเนเธอร์แลนด์

 

สรุปการขอสัญชาติแบบ Optie เหมาะกับใคร

สำหรับคนไทย วิธีการขอสัญชาติแบบ optie นี้ เหมาะสำหรับคนที่อยู่เนเธอร์แลนด์มานานแล้ว และนึกอยากจะขอสัญชาติขึ้นมา

วิธีนี้ไม่เหมาะกับคนไทยที่เพิ่งย้ายมาอยู่  เพราะด้วยกฎหมายปัจจุบันบังคับให้ทุกคนต้องสอบ Inburgerings ให้เสร็จภายใน 3 ปีแรกที่มาถึง ไม่เช่นนั้นก็จะโดนค่าปรับไปเรื่อย ๆ และเมื่อถึงเวลาต่อบัตรผู้อยู่อาศัย IND ก็อาจจะไม่ต่อบัตรผู้อยู่อาศัยให้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม: Nederlander worden door optie (ind.nl)

ไกรสร สุขดี

ไกรสร สุขดี

เบียร์