กฎในเรื่องการเรียนภาษาดัตช์ภาคบังคับและค่าปร้บ

เมื่อเราเข้ามาอยู่ฮอลแลนด์สิ่งที่ทุกคนจะต้องคำนึงถึงให้มากก็คือการปฏิบัติตามกฎในเรื่องการเรียนภาษาและสอบให้ผ่านภายในระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนดไว้ให้ นั่นก็คือ 3 ปี (ข้อมูล ณ ปี 2020) เพื่อป้องกันการที่เราจะต้องมานั่งเสียค่าปรับให้กับทางราชการ

ทีนี้เราจะมาดูกันว่ากฎที่ว่าต้องเสียน่ะ เสียเท่าไหร่ อะไรยังไงนะคะ หากเรายังสอบไม่ผ่านภายในระยะเวลาดังกล่าวเราจะได้รับจดหมายจาก ดูโอ(DUO) ซึ่งเรียกจดหมายนี้ว่า Vooraankondiging termijnoverschrijding

ในจดหมายจะแจ้งว่า เราจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเท่าไรหากเราไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและการสอบให้ผ่าน และหากเราไม่ตอบกลับจดหมายนี้ เพื่อชี้แจงหรือโต้แย้ง ค่าปรับที่กำหนดนั้นก็จะเป็นค่าปรับที่เราจะต้องจ่ายจริงๆ ซึ่งในขั้นนี้ คุณจะได้รับจดหมายยืนยัน ( Boetebeschikking) ว่าจะต้องเสียค่าปรับเท่าไร และมีขั้นตอนการดำเนินการให้อย่างเรียบร้อย

ที่สำคัญ

หากคุณได้รับจดหมายยืนยันการเสียค่าปรับและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นคุณจะมีเวลาเพิ่มอีก 2 ปีในการที่จะสอบให้ได้ใบประกาศ ในกรณีที่คุณมีเหตุผลที่ดีก่อนที่จะมีจดหมายยืนยันแน่นอน คุณอาจได้รับการยืดเวลาออกไปเพื่อจะไม่ต้องเสียค่าปรับตรงนั้น

ซึ่งได้แก่

1. คุณกำลังเรียนต่อในภาคภาษาดัตท์

2. เมื่อคุณได้รับใบประกาศ จบคอร์ส

3. เวลาที่ทางดูโอเลื่อนให้มีอายุ 6 เดือน

แต่จะอย่างไรก็ตามกฎทุกกฏมีข้อยกเว้น หากคุณกำลังศึกษาอยู่ก็สามารถติดต่อดูโอได้ตลอดเวลา

มูลค่าของค่าปรับ

ทีนี้เราจะมาดูกันว่ามูลค่าของค่าปรับว่าจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

1. จำนวนชั่วโมงของคอร์สเรียนภาษาที่เราลงเรียนกับโรงเรียนที่มีชื่อใน Blik op Wer-keurmerk ไม่ว่าจะเป็น Inburgeringcursus หรือ NT2

2. จำนวนครั้งของการเข้าสอบที่คุณสอบไม่ผ่านแต่ละทักษะหรือวิชา

3. จำนวนวิชาหรือทักษะที่คุณสอบผ่าน ที่สำคัญก็คือ คุณจะต้องส่ง digitaal de cursusinformatie ให้ดูโอ ไม่อย่างนั้นดูโอจะไม่สามารถคำนาณค่าปรับที่ถูกต้องให้คุณได้

ทีนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะต้องเสียค่าปรับในกรณีใดบ้าง:

สถานภาพ ลงเรียน < 150 cursusuren 150 tot 300 cursusuren > 300 cursusuren
ไม่เคยลงสอบอะไรเลย € 1.250,- € 875,- € 500,-
สอบทุกวิชา และลงสอบวิชาละครั้ง แต่สอบไม่ผ่าน € 1.000,- € 625,- € 250,-
สอบทุกวิชา และลงสอบวิชาละ ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง แต่สอบไม่ผ่าน € 750,- € 375,- € 0,-

แล้วเรามาดูในตารางกันค่ะว่าจะต้องเสียมากน้อยแค่ใหน ในกรณีใดบ้างนะคะ

กรณีที่1 คุณลงเรียน แต่ไม่ได้ลงสอบ

กรณีแรกนะคะ ไม่สอบสักวิชา

ลงเรียน 150 ชม. จะต้องเสียค่าปรับ €1.250,-

ถ้าลงเรียน ระหว่าง 150 – 300 ชม เสียค่าปรับ €875

ถ้าลงเรียน 300 ชม หรือ มากกว่า เสียค่าปรับ €500

กรณีที่ 2

สอบทุกวิชา และวิชาละครั้งแต่สอบไม่ผ่าน จะเสียค่าปรับตามลำดับ ดังนี้ €1000, €625, €250 ขึ้นอยู่กับชั่วโมงที่ลงเรียนไป

กรณีที่ 3

สอบทุกวิชา และวิชาละ2 ครั้ง แต่สอบไม่ผ่าน จะเสียค่าปรับตามลำดับดังนี้ €750, €375, €0 ขึ้นอยู่กับชั่วโมงที่ลงเรียนไป

จริงๆแล้วค่าปรับจะลดลงตามจำนวน ชม เรียนและจำนวนครั้งที่เราเข้าสอบถึงแม้จะสอบไม่ผ่านก็เถอะ เพราะดูโอจะดูที่ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ต่อการเรียนของเรามากกว่า เพราะทางดูโอจะดูที่ความพยายามของเรามากกว่าผลลัพธ์ที่ออกมา เพราะความจริงก็คือความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันหรือเท่ากันนั้นเอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวกับการสอบนะคะ

ตัวอย่างต่อไปนี้คือการลดลงของค่าปรับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ ถ้าสอบ ครั้งเดียว ค่าปรับลดลง 20% ถ้า 2 ครั้ง 40% 3 ครั้ง 60% และ 4 ครั้ง 80%

อีกวิชาหนึ่งที่สำคัญคือ participatieverklaring traject ซึ่งโครงการนี้ทางดูโอให้เวลา 1 ปี ค่ะ ถ้าหากเราไม่เข้าร่วม เราจะต้องเสียค่าปรับตรงนี้ เฉพาะโครงการเดียวนี้คุณจะต้องเสียค่าปรับ €340

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้เรื่องค่าปรับหากเราจัดการเรื่องนี้ไม่ทันเวลา เราจะต้องเสียเงินให้กับดูโอ แบบไม่น่าจะต้องเสีย เพราะฉะนั้นขอให้ทุกๆคนตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติตามกฎแล้วเราจะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มมากขึ้นเลย ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ