เปลี่ยนใบขับขี่ไทย เป็น ใบขับขี่ดัตช์ ได้อย่างไร

เนื่องจากมีคำถามเข้ามามากว่า หากว่าเรามีใบขับขี่รถยนต์จากเมืองไทย สามารถนำมาใช้ หรือ ขอแลกเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ที่เนเธอร์แลนด์ได้หรือไม่ วันนี้ทาง ไทสมาคม จะมาไขคำตอบให้อ่านกัน

กรณีที่ 1. สามารถใช้ใบขับขี่สากลจากไทยได้ 185 วัน

ในกรณีหากคุณย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์กับคู่สมรส/พาร์ทเนอร์ หรือ คู่รัก ชาวเนเธอร์แลนด์ ด้วย MVV Visa ในกรณีนี้รวมถึงคู่สมรส/พาร์ทเนอร์ หรือ คู่รัก ของคุณที่เป็นบุคคลสัญชาติอื่น ๆ ใน EU ที่ทำงานในเนเธอร์แลนด์ รวมถึงบุคคลสัญชาติอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา และคุณมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคลที่ไทย

คุณไม่สามารถนำใบขับขี่ของไทย มาขอ แลกเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ของ เนเธอร์แลนด์ ได้ แต่…

คุณสามารถทำใบขับขี่สากล มาจากเมืองไทย และ สามารถใช้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลใน เนเธอร์แลนด์ได้ โดยมีเงื่อนไขคือ ใบขับขี่สากลนั้น คุณสามารถใช้ได้เพียงแค่ 185 วัน หลังจากวันที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน เนเธอร์แลนด์ เท่านั้น ถ้าหลังจากครบ 185 วันแล้ว คุณยังต้องการขับรถยนต์ในเนเธอร์แลนด์ต่อไป คุณจะต้องทำการสอบเพื่อขอใบขับขี่ใหม่ในเนเธอร์แลนด์ ไม่สามารถใช้ใบขับขี่สากลที่มีมาจากไทยได้อีก

กรณีที่ 2. เปลี่ยนใบขับขี่ไทย เป็น ใบขับขี่ดัตช์ ได้ทันที เมื่อใช้สิทธิ์ 30% Tax rule

ในกรณีหากคุณย้ายมาอยู่เนเธอร์แลนด์กับคู่สมรส/พาร์ทเนอร์ หรือ คู่รัก ชาวเนเธอร์แลนด์ หรือ บุคคลสัญชาติอื่น ๆ ใน EU หรือ สัญชาติอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ไม่ว่าจะมาด้วยวีซ่า MVV หรือ วีซ่าติดตามคู่สมรสพลเมืองชาว EU หรือ ด้วยวีซ่าทำงาน และ คู่สมรส/พาร์ทเนอร์ หรือ คู่รัก ของคุณ รวมแม้กระทั่งตัวคุณเอง แล้ะด้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีที่เรียกว่า 30% ruling ในกรณีนี้ คุณสามารถนำใบขับขี่รถยนต์ของไทย มาขอแลกเปลี่ยนเป็น ใบขับขี่ของเนเธอร์แลนด์ ได้ทันที 

กรณีที่ 3. นักท่องเที่ยวสามารถใช้ใบขับขี่สากลจากไทยได้

หากคุณเพียงเดินทางมาท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือน ใน เนเธอร์แลนด์ หรือ ยุโรป โดยที่ไม่ได้มาอาศัยพำนักอยู่เป็นการถาวร กรณีนี้คุณสามารถทำใบขับขี่สากลมาจากเมืองไทย เพื่อใช้เป็นเอกสารอนุญาตในการขับขี่รถยนต์ได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://www.rdw.nl/over-rdw/information-in-english/private/driving-licence/can-i-exchange-a-foreign-driving-licence

https://www.amsterdam.nl/en/civil-affairs/passport-id/exchange-foreign/