Prinsjesdag กับสิ่งไกล้ตัวที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2021

สวัสดีครับ วัน Prinsjesdag ในเดือนกันยายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการเปิดประชุมเพื่อวางแผนงบประมาณการเงิน กฎหมาย และ สิ่งที่ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงในปีถัดไป ซึ่งมีอะไรที่ไกล้ตัวเราที่เราสมควรต้องรู้ ไทสมาคม รวบรวมข้อมูลมาให้ได้อ่านกันแล้วครับ

1. Zorgverzekering ประกันสุขภาพเพิ่มราคาขึ้น

ประกันสุขภาพราคาปรกติที่รัฐบาลกำหนดไว้ของปี 2020 คือ 1,414€ ในปี 2021 นั้น ประกันสุขภาพจะอยู่ที่ราคา 1,473€  หรือตกประมาณเดือนละ 122,75€ ขึ้นราคามา 59€ หรือเฉลี่ยเดือนละ 5€

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าบริษัทประกันสุขภาพจำเป็นที่จะต้องตั้งราคาตามที่รัฐบาลกำหนด บริษัทประกันสุขภาพ สามารถจะตั้งราคาให้สูงกว่าหรือเท่ากับที่รัฐบาลกำหนดก็ได้ โดยบริษัทประกันสุขภาพทุกบริษัทนั้น จะต้องประกาศราคาออกมาภายในไม่เกินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2020

2. Eigen risico ยังคงเดิม

Eigen risico คือ เงินประกันความเสี่ยงที่ต้องจ่ายเอง หากมีการใช้บริการระบบประกันสุขภาพ ก่อนที่ประกันสุขภาพที่เราจ่ายไปทุกเดือนนั้นจะทำการจ่ายค่ารักษาให้ (ไปหาหมอบ้าน หรือ huisarts ไม่ต้องจ่ายเงินตัวนี้) โดยในปีนี้ค่า Eigen risico ยังคงเพดานต่ำสุดไว้ที่ 385€

3. Zorgtoeslag เพิ่มขึ้น

Zorgtoeslag หรือเงินช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าประกันสุขภาพที่แพงขึ้น

โดยสำหรับคนที่อยู่คนเดียว จะได้ zorgtoeslag เพิ่มขึ้นประมาณ 3,67€ ต่อเดือน และคนที่มีครอบครัวหรือคู่ภาษีทางกฎหมายจะได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 8,25€ ต่อเดือน

ทั้งนี้ยอดสุทธินั้น ทางสรรพากรจะประกาศให้ทราบอีกครั้งนึงหลังจากที่บริษัทประกันสุขภาพได้ประกาศแผนราคาประกันสุขภาพออกมาหมดแล้ว

4. Belastingtarievenลดลง

Belastingtarieven หรือภาษีรายได้ที่ต้องเสียต่อเดือนลดลง


ในปี 2020 box 1 รายได้สุทธิไม่เกิน 68,507€ ต่อปี เสียภาษี 37,35%

ในปี 2021 box 1 รายได้สุทธิไม่เกิน 68,507€ ต่อปี เสียภาษี 37,10%


ในปี 2020 box 2 รายได้สุทธิส่วนเกิน 68,507€ ขึ้นไปต่อปี เสียภาษี 49,50%

ในปี 2021 box 2 รายได้สุทธิส่วนเกิน 68,507€ ขึ้นไปต่อปี เสียภาษี 49,50%


 

5. เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีในช่องที่ 3

ภาษีจากเงินออมภายในปีหน้าลดหย่อนเพิ่มขึ้น จากเดิม 30% เป็น 31% หมายความว่า

หากคุณมีเงินเก็บไม่เกิน 30,846€ คุณไม่ต้องเสียภาษีสำหรับปี 2020  แต่ในปี 2021 จะเปลี่ยนจากยอด 30,846€ เป็น 50,000€  (พาร์ทเนอร์ เปลี่ยนจาก 61,692€ เป็น 100,000€) หากยอดเงินออมของคุณไม่เกินอัตราที่กำหนดคุณจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินออม  จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ คาดว่า ครัวเรือนประมาณ 900,000 ครัวเรือนจะได้รับประโยชน์จากสิทธิทางภาษีนี้

6. De overdrachtsbelasting ภาษีค่าโอนอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มขึ้น

ในปี 2021 ภาษีค่าโอนอสังหาริมทรัพย์ (de overdrachtsbelasting) เพิ่มขึ้นเป็น 8% จากเดิมอยู่ที่ 6% ของราคาอสังหาริมทรัพย์  อสังหาริมทรัพย์ ในที่นี้หมายถึงการซื้อ สำนักงาน หรือ โรงงาน บ้านที่ซื้อมาเพื่อให้เช่า และ บ้านพักตากอากาศ ภาษีค่าโอนอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 8% เช่นกัน จากเดิมอยู่ที่ 2%

ถ้าหากคุณซื้อบ้านเอาไว้อยู่เอง ภาษีค่าโอนอสังหาริมทรัพย์ จะอยู่ที่ 2% ของราคาบ้านเช่นเดิม แต่หากคุณซื้อไปแล้ว แล้วนำเอาบ้านนี้มาให้เช่า ผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถตามไปเก็บภาษีค่าโอนเพิ่มย้อนหลังได้

7. De startersvrijstelling ภาษีค่าโอนอสังหาริมทรัพย์ลดลงสำหรับผู้ซื้อบ้านอายุระหว่าง 18-35 ปี

หากผู้ซื้อบ้านมีอายุอยู่ระหว่าง 18-35 ปี ภาษีค่าโอนจะกลายเป็น 0% หรือเป็นการปลอดภาษีค่าโอน จากเดิมที่จะต้องจ่าย 2% ของราคาบ้าน การลดภาษีค่าโอนอสังหาริมทรัพย์ ส่วนนี้รัฐบาลตั้งใจออกกฎมาเพื่อช่วยเหลือให้วันรุ่น หนุ่มสาว ตัดสินใจเป็นเจ้าของบ้าน หรือ ซื้อบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์สำหรับการลดหย่อนนี้จะต้องซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยเอง และสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้แค่ครั้งเดียว

8. การเปลี่ยนแปลงการสอบบูรณาการพลเมือง Inburgeren

ระบบบูรณาการการสอบใหม่จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ผู้มาใหม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาดัตช์โดยเร็วที่สุดและมีส่วนร่วมในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหางาน  สำหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่จะได้รับคำแนะนำจากเทศบาลเมืองในระหว่างกระบวนการการสอบบูรณาการ มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสำหรับการสอบวัดระดับภาษาสูงกว่าเดิมจาก A2  มาเป็นระดับดับ B1 สำหรับผู้ที่มาอยู่ใหม่นั้น นอกเหนือจากการศึกษาภาษาดัตซ์แล้วยังมีวิชาต่าง ๆ ที่จะต้องเรียนควบคู่กันไปเช่น คณิตศาตร์ ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการเรียนรู้การทำงานในด้านต่าง ๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://ondernemersplein.kvk.nl/prinsjesdag/

Miljoenennota 2021: dit verandert er aan je zorgverzekering

https://www.countus.nl/kenniscentrum/nieuws/prinsjesdag-de-belastingplannen-voor-2021