ภาษี ปรับเปลี่ยนอย่างไร ในปี 2020

เมื่อถึงต้นปี ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆ รวมไปจนถึงกฎหมายด้านภาษี
ไทสมาคม หยิบเอา 2 ประเด็นสำคัญด้านภาษี มาสรุปให้คนไทยได้อ่านเพื่ออัพเดทกันค่ะ

1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Inkomstenbelasting) ปรับเหลือแค่ 2 เรท

การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่เนเธอร์แลนด์จะจัดเก็บแบบอัตราก้าวหน้า หรือที่เรียกง่ายๆว่า อัตราภาษีแบบขั้นบันได  โดยอัตราภาษีจะสูงขึ้นเรื่อยๆตามลำดับขั้น เมื่อฐานภาษี(รายได้)สูงขึ้น

ก่อนนี้อัตราภาษีจะถูกแบ่งออกเป็น 4 อัตรา  แต่จากปี 2020 เป็นต้นไป ภาษีเงินได้ จะถูกปรับเหลือแค่ 2 อัตรา คือ ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่ากับรายได้มากกว่า €68.507,- เท่านั้น

ตารางแสดงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2020 

รายได้ (ยูโร/ปี) อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
€1 –  €68.507,- 37.35%
> มากกว่า  €68.507,- 49.50%

ถ้ามองแค่อัตราภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะดูเหมือนว่าผู้ที่มีรายได้น้อยจะต้องจ่ายภาษีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  แต่ความจริงแล้วรัฐบาลก็ได้ปรับในส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสมดุล โดยมีการปรับเพิ่มสิทธ์ลดหย่อนภาษี ตัวที่เรียกว่า Algemene heffingskorting และ Arbeidskorting  ขึ้น

จากการปรับเปลี่ยนอัตราต่างๆ ในปี 2020 เราจึงเสียภาษีน้อยกว่าปี 2019
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสถานะทางรายได้ และสิทธิ์ลดหย่อนภาษีต่างๆของแต่ละบุคคล

2. ปรับลด สิทธิ์ลดหย่อนภาษีต่างๆ สำหรับผู้ที่มีรายได้ขั้นสูงสุด

สำหรับบุคลทั่วไป  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เช่น
* ค่าเรียน(เพื่อการประกอบอาชีพ)
*เงินบริจาค
*ค่ารักษาพยาบาล(บางประเภท)
*เงินที่จ่ายค่าเลี้ยงดูให้พาร์ทเนอร์
*ดอกเบี้ยในการผ่อนสินเชื่อที่อยู่อาศัยของตนเอง (หรือที่หลายเคยได้ยินกันติดหูว่า Hypotheek)

รัฐบาลกำลังปรับลดสิทธิ์ลดหย่อนต่างๆนี้ลงเรื่อยๆ สำหรับผู้ที่มีรายได้ มากกว่า €68.507,- ต่อ ปีโดยปี 2020 นี้จะนำมาลดหย่อนภาษีได้เพียง 46% และจะปรับลงไปเรื่อยๆ ให้เหลือเพียง 37.05% ในปี 2023

(หากเรารายได้ไม่ได้อยู่ในระดับนั้น ก็นับว่าโล่งเลยทีเดียวค่ะ)