การขอมีสัญชาติดัตช์ สำหรับคนที่อาศัยอยู่นอกเนเธอร์แลนด์

การมีคู่สมรส/พาร์ทเนอร์/แฟน เป็นคนเนเธอร์แลนด์นั้น ส่วนหนึ่งที่ทุกคนแอบหวังและตั้งใจคือวันหนึ่งเราจะสามารถถือสัญชาติ เนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกันกับ คู่สมรส/พาร์ทเนอร์/แฟน ของเรา ซึ่งจะทำให้เรากลายเป็นพลเมือง EU Citizen สามารถไปอาศัยอยู่ที่ประเทศไหน ๆ ก็ได้ในยุโรป หรือแม้กระทั่งการเดินทางได้เกือบจะรอบโลกโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลถึงการทำวีซ่าในแต่ละครั้ง แต่…ตัวของเรานั้น กับ คู่สมรส/พาร์ทเนอร์/แฟน ของเรา ไม่ได้อาศัยอยู่ใน เนเธอร์แลนด์ เหมือนคู่อื่น ๆ อาจจะด้วยเหตุผล คู่สมรส/พาร์ทเนอร์/แฟน ของเรานั้น ทำงานอยู่ต่างประเทศ ไม่ได้อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์ หรือ แม้ กระทั่ง คู่สมรส/พาร์ทเนอร์/แฟน ของเรา มาอาศัยอยู่กับเราที่ประเทศไทย

ในบทความนี้จะมาอธิบายถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอสัญชาติดัตช์ แบบ Naturalisation ในกรณีที่ คู่สมรส/พาร์ทเนอร์/แฟน ของเรา และ ตัวเรานั้น ไม่ได้อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์

เงื่อนไขในการขอสัญชาติดัตช์ ในกรณีที่ ไม่ได้อาศัยอยู่ใน เนเธอร์แลนด์

 • อายุมากกว่า 18 ปี
 • คุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ตัวคุณไม่ได้ถือสัญชาติอยู่
 • คุณจะต้องจดทะเบียนสมรส/พาร์ทเนอร์ กับ แฟนของคุณ หลังจากจดทะเบียนครบ 3 ปี (ทะเบียนสมรส/พาร์ทเนอร์ จะต้องลงทะเบียนอยู่ในระบบที่เนเธอร์แลนด์ด้วย) สามารถทำการขอสัญชาติได้ โดยที่คุณและ แฟน จะต้องอยู่ด้วยกันโดยไม่ขาดช่วง
 • สอบวัดระดับภาษาดัตซ์ผ่าน และมี diploma
 • ไม่เคยได้รับโทษอาญาในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาก่อนทำการขอสัญชาติ และ ไม่เคยเสียค่าปรับจำนวนมาก
 • คุณต้องทำพิธีสาบานตน และ รับรู้ ยินยอม ทำตามกฎหมายของเนเธอร์แลนด์
 • คุณจะต้องทำการสละสัญชาติเดิมของคุณ หากจำเป็น

การขอสัญชาติแบบ Naturalisation สำหรับคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน เนเธอร์แลนด์ นั้น สามารถยื่นเรื่องขอได้ที่ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศนั้นๆที่คุณอาศัยอยู่โดยจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาสัญชาติไม่เกิน 1 ปี

ทำการสอบวัดระดับภาษาดัตช์

หากเราอาศัยอยู่ต่างประเทศ กับ คู่สมรส/พาร์ทเนอร์/แฟน ของเรา และต้องการที่จะขอสัญชาติ เนเธอร์แลนด์ เราจะต้องทำการสอบวัดระดับภาษาดัตซ์ก่อน โดยการสอบนั้นเรียกว่า Centrale examen (Central part of the exam) หรือ การสอบข้อสอบจากส่วนกลาง ซึ่งจะแตกต่างจากการสอบ Inburgerings ใน เนเธอร์แลนด์ และหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นมา ได้มีการเปลี่ยนกฎการสอบใหม่ โดยที่จะต้องสอบทั้งหมดแบ่งเป็น 5 หัวข้อคือ

 1. Knowledge of Dutch Society (KNM) หรือการสอบบูรณาการเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมของ เนเธอร์แลนด์
 2. Spoken Dutch A2 หรือ การทดสอบทักษะการพูดภาษาดัตช์
 3. Reading Dutch A2 หรือ การทดสอบทักษะการอ่านภาษาดัตช์
 4. Listening Dutch A2 หรือ การทดสอบทักษะการฟังภาษาดัตช์
 5. Writing Dutch A2 หรือ การทดสอบทักษะการฟังภาษาดัตช์

ใครบ้างที่เข้าข่าย การขอสัญชาติแบบนี้

ตัวอย่างที่ 1 :

สมศรี เป็นคนไทย อาศัยอยู่กับคู่สมรส/พาร์ทเนอร์/แฟน ที่เป็นชาว เนเธอร์แลนด์ ในประเทศ กาต้าร์ สมศรี ได้จดทะเบียนสมรส/พาร์ทเนอร์ กับแฟน ชาว เนเธอร์แลนด์ และอยู่ด้วยกันตลอดเวลา หลังจากจดทะเบียนได้ 3 ปี และสมศรีสอบวัดระดับภาษาดัตซ์ ผ่านแล้ว ในกรณีนี้ สมศรี มีสิทธิ์ยื่นเรื่องขอสัญชาติแบบ Naturalisation สำหรับคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน เนเธอร์แลนด์

ตัวอย่างที่ 2:

สมใจ เป็นคนไทย อาศัยอยู่กับคู่สมรส/พาร์ทเนอร์/แฟน ที่เป็นชาว เนเธอร์แลนด์ ในประเทศ ไทย สมใจ ได้จดทะเบียนสมรส/พาร์ทเนอร์ กับแฟน ชาว เนเธอร์แลนด์ และอยู่ด้วยกันตลอดเวลา หลังจากจดทะเบียนได้ 3 ปี และสมใจสอบวัดระดับภาษาดัตซ์ ผ่านแล้ว ในกรณีนี้ สมใจ ไม่มีสิทธิ์ในการยื่นเรื่องขอสัญชาติแบบ Naturalisation สำหรับคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน เนเธอร์แลนด์ เนื่องจาก สมใจและคู่สมรส/พาร์ทเนอร์ ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งสมใจมีสัญชาติไทย อยู่

ตัวอย่างที่ 3

สมสวย เป็นคนไทย อาศัยอยู่กับคู่สมรส/พาร์ทเนอร์/แฟน ที่เป็นชาว เนเธอร์แลนด์ ในประเทศเวียดนาม สมสวยไม่ได้จดจดทะเบียนสมรส/พาร์ทเนอร์ กับแฟน ชาว เนเธอร์แลนด์ เพียงแต่อยู่ด้วยกันเฉยๆ และอยู่ด้วยกันตลอดเวลา สมสวยสอบวัดระดับภาษาดัตซ์ ในกรณีนี้ สมสวย ไม่มีสิทธิ์ในการยื่นเรื่องขอสัญชาติแบบ Naturalisation สำหรับคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใน เนเธอร์แลนด์ เนื่องจาก สมสวยและคู่สมรส/พาร์ทเนอร์/แฟน ไม่ได้จดทะเบียนสมรส/พาร์ทเนอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เวบไซด์ของ IND