ระบบประกันสุขภาพแบบดัตชี่

ประกันสุขภาพ หรือที่เรียกว่า Zorgverzekering

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลได้กำหนดกฎหมายเรื่องการประกันสุขภาพสำหรับมวลชนไว้ ตาม Zorgverzekeringwet (ZVW) ปัจจุบันยืนตามกฎปี 2016  ว่าทุกคนที่มีประกันสุขภาพจะได้รับการคุ้มครองตาม แผนพื้นฐานเพื่อสุขภาพ(basispakket aan zorg) ดังนั้น กฎหมายตัวนี้จะบังคับให้พลเมืองทุกคนที่อาศัยอยู่และทำงานในประเทศนี้ต้องมี (ได้รับ)การคุ้มครองตาม แผนพื้นฐานเพื่อสุขภาพ  โดยมีบริษัทประกันหลายบริษัทเป็นผู้รองรับการดูแลตามแผนพื้นฐานที่ รัฐบาลจะกำหนดในแต่ละปี  ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศราววันที่ 12 พย ของทุกปี 

ในแผนพื้นฐานจะกำหนด รายละเอียดส่วนของการรักษาที่ความเป็นพื้นฐานที่พลเมืองควรได้รับ พร้อมทั้ง ค่าประกันพื้นฐาน และจำนวนค่าความเสี่ยงขั้นต่ำที่ต้องรับเอง (eigen risico)  

โดยพลเมืองต้องเลือกบริษัทประกันที่พึงพอใจและทำการลงทะเบียนต่อปี ค่าประกันพื้นฐานนั้น รัฐจะช่วยแบกภาระเกือบ 100%  Zorgtoeslag กรณีที่พลเมืองมีรายได้ไม่ถึงเกณท์ (ส่วนต่างที่ต้องจ่ายเองสำหรับค่าประกันพื้นฐานจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 Euro) 

นอกจากกฎหมายตัวนี้จะกำหนดให้พลเมืองต้องลงทะเบียนทำประกันแล้ว ยังกำหนดว่าบริษัทประกันทุกบริษัทต้องยอมรับการลงทะเบียนทำประกันแบบพื้นฐานของพลเมืองด้วย จะมาอ้างขอผลตรวจสุขภาพเพื่อพิจารณาก่อนรับหรือใดใด ไม่ได้. ส่วนที่บริษัทประกันอาจปฏิเสธได้จะเป็นเฉพาะส่วนประกันเพิ่มพิเศษ (aanvullend) 

แล้วหากพลเมืองคนไหนไม่ยอมลงทะเบียนทำประกัน จะเกิดอะไร

เมื่อมีการตรวจพบหน่วยงาน CAK จะทำการส่งจดหมายแจ้งให้พลเมืองที่ไม่ได้ลงทะเบียนประกันพื้นฐาน ทำการลงทะเบียนกับบริษัทประกันภายในสามเดือน โทษของผู้ฝ่าฝืนมีทั้งโดนปรับหรือ โดนปรับย้อนหลัง หรือ CAK จะทำการหักเงินค่าประกันพื้นฐานในจำนวนหนึ่งปีจากเงินเดือนของเรา 

สำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่ รีบตรวจดูกับผู้ค้ำประกันเราว่าได้มีการทำประกันสุขภาพพื้นฐานให้เราหรือยังด้วย

 

What is Basisverzekering 2020?

อะไรคือ ความครอบคลุมการรักษาที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ให้ตามกฎหมาย อาทิ

ค่ารักษาโดยหมอบ้าน

ค่ารักษาเมื่อเข้าโรงพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลจากห้องฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลทั่วโลก(ในราคาค่ารักษาเทียบเท่าในเนเธอร์แลนด์)

ค่าทำฟันสำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 18 ปี

ค่าคลอดและดูแลหลังคลอด

Fysiotherapie สำหรับคนอายุไม่เกิน 18ปี ที่มีอาการเจ็บเรื้อรัง

ค่ายาตาม GVS 

ค่าปรึกษาทางจิตเวท

เป็นต้น 

แต่ทั้งนี้ค่ารักษาที่ได้รับการประกันบางตัวก็ไม่ถูกคิดบวกรวมในค่าความเสี่ยงขั่นต่ำ แต่บางตัวก็จะถูกบวกรวม เพื่อจะทราบว่าตัวไหนบ้างให้ดูจากตารางของบริษัทประกันที่เราลงทะเบียนประกันไว้ (โดยปกติจะเหมือนกันทุกบริษัท). นอกจากนี้เกือบทุกบริษัทจะมีเบสิคสามแบบคือ

 1. Zorgkeuze แบบนี้ราคาถูกเทียบเท่าราคาที่รัฐบาลกำหนดมา คือเราไม่สามารถเลือกสถานพยาบาลได้นอกจากหมอบ้าน สถานพยาบาลที่อยู่ในประกันจะเป็นสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับบริษัทประกันเท่านั้น 
 2. Zorgkeuze vrij  แบบนี้ผู้เอาประกันสามารถเลือกสถานพยาบาลที่พึงพอใจได้ (แต่อาจมีข้อยกเว้นเช่นอาจเคลมได้แค่บางส่วน ขึ้นกับข้อตกลงในกรมธรรม์)
 3. Natura  แบบนี้ บริษัทประกันอาจเพิ่มการเคลมบางส่วนให้พิเศษ ทำให้เราไม่ต้องซื้อ aanvullend ราคาก็จะสูงกว่า แบบที่หนึ่งเล็กน้อย

อะไรคือ Eigenrisico

eigenrisico คือ ค่าความเสี่ยงขั่นต่ำที่พลเมืองต้องจ่ายเอง  การรักษาบางชนิดที่อยู่ในการประกันพื้นฐานจะถูกบวกรวมค่ารักษาไว้โดยผู้เอาประกันต้องรับภาระค่าความเสี่ยงขั่นต่ำเองจนเมื่อเกินยอดที่กำหนดก็จะไม่ต้องจ่ายเพิ่ม (ยกเว้นข้อกำหนดในประกันพื้นฐานบางตัวที่จะไม่ถูกนำค่ารักษามาบวกรวมกับค่าความเสี่ยงขั่นต่ำเช่น ค่ารักษากับหมอบ้าน เป็นต้น)

ปี 2020 นี้เงินขั้นต่ำยังกำหนดไว้ที่ 385eur แต่ผู้เอาประกันสามารถเลือกให้ค่าเสี่ยงสูงกว่า 385 eur ได้เพื่อจ่ายเบี้ยประกันให้น้อยลง

ส่วนถ้าหากผู้เอาประกันซื้อแพ๊คเกจเพิ่มพิเศษ(aanvullend) ค่ารักษาในส่วนนี้จะไม่ถูกนำมารวมใน ค่าความเสี่ยงขั่นต่ำ

อธิบายด้วยตัวอย่างง่ายๆคือ ถ้าเราไปหาหมอบ้านด้วยอาการปวดท้อง และหมอบ้านต้องส่งตัวเอาไปตรวจเพิ่มเติมที่ รพ เพื่อพบ แพทย์เฉพาะทาง และตรวจเลือด ค่าใช้จ่ายในการพบหมอบ้านจะไม่ถูกนำมาคิด แต่ค่าตรวจเลือดที่ รพ ค่าพบแพทย์เฉพาะทางจะนำมาบวก และบริษัทประกันจะเรียกเก็บจากเราจนถึงค่าความเสี่ยงขั่นต่ำที่เราได้ตกลงไว้ตอนลงทะเบียนประกัน

อะไรคือ Eigen bijdrage 

คือค่าใช้จ่ายค่ารักษาบางชนิดที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเองหนึ่งครั้ง เช่นยาราคาแพงบางชนิด  เครื่องช่วยฟัง หรือ kraamzorg ข้อกำหนดตรงนี้จะถูกกำหนดโดยการประชุมสภาในแต่ละปี

วิธีเลือกประกันสุขภาพให้เหมาะกับเรา

ในทางปฏิบัติคือเลือกให้เหมาะกับการใช้และความคาดหวังการเจ็บป่วยของเรา  เอ๊ะแล้วใครจะไปคาดการณ์ความเจ็บป่วยล่วงหน้าได้หละ มีสิ คนดัตช์ผู้ชอบประเมินและวางแผนจะใช้วิธีประเมินการใช้ประกันดังนี้.  

 • เลือกจากสุขภาพพื้นฐานของตัวเองในปีนี้. เช่น ทั่วไปแทบไม่มีความเจ็บป่วยสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี ก็เลือกใช้แค่ประกันพื้นฐานพอเพราะครอบคลุมทุกอย่างแล้ว
 • เลือกจากวิถีชีวิตประจำวัน เช่น เราเป็นคนแอ๊คทีฟมาก สุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี แต่เล่นกีฬายูโด อาทิตย์ละหนึ่งวัน มีความเจ็บปวดกล้ามเนื้อเป็นระยะ และต้องใช้ Fysiotherapie สม่ำเสมอ ก็ควรซื้อ Aanvullend package ที่เพิ่มการใช้ fysiotherapie ในปริมาณที่เหมาะกับความต้องการ
 • เลือกจากการเตรียมการที่จะใช้ เช่น มีความตั้งใจอยากดัดฟัน ในปีถัดไป และยังไม่เคยทำประกันฟันแบบ aanvullend เลย ก็ต้องเพิ่มประกันฟันไว้ในปีนี้เพื่อใช้ในปีถัดไปเพราะประกันฟันจะไม่ครอบคลุมการดัดฟันถ้าเพิ่งเริ่มทำปีแรก(จะครอบคลุมปีถัดไป)

ส่วนคนที่มีประวัติการป่วยเรื้อรัง เรามักจะทราบความถี่ในการรักษาต่อปีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องนำมาเป็นตัวพิจารณา ในการเพิ่ม aanvullend คือ สิ่งที่เราอาจต้องจ่ายเพิ่มจาก ระบบพื้นฐาน ของปี 2020 (ให้ดูจากภาพด้านล่าง)  ว่าถ้าเราซื้อแพ็คเกจเพิ่ม เงินที่ได้รับคืนจะคุ้มกับ รายเดือน(ปี) ที่เราจ่ายเพิ่มไหม. แต่ส่วนใหญ่จะคุ้ม นอกจากเราจะไม่ได้เคลมเพิ่มจากตัวพื้นฐานเลย

เช่น เรามีโรคความดันโลหิตสูง การตรวจอาจมีการตรวจเลือดเพิ่มปีละสองถึงสามครั้ง และกินยาทุกวัน ตรงส่วนนี้ยาจะอยู่ในระบบพื้นฐาน แต่เป็น eigenbijdrag ส่วน แพ๊คเกจเพิ่มตัวไหนของบริษัทใด(aanvullend) ครอบคลุม ต้องเลือกจากรายละเอียดจากข้อกำหนดคุ้มครองของแต่ละบริษัท  

เรามีวิธีทดสอบหาประกันที่เหมาะสมกับเราง่ายๆโดยให้ระบบช่วยคำนวนจากการคลิกลิ๊งค์ด้านล่างนี้ แล้วกรอกตามที่เราคิดว่าปีหน้าเราต้องขอเคลมในส่วนนี้ ทดสอบหาประกันที่เหมาะกับเรา

ดาวโหลดดูตารางเปรียบเทียบระว่างปี 2019 และ ปี 2020 ได้ที่นี่

ประกันสุขภาพจะเริ่มต้นวันที่เท่าใดของปีก็ตาม จะสิ้นสุดวันที่ 31 ธค ของทุกปีเสมอ ดังนั้นเรายังมีเวลาเลือก บริษัท ประกันใหม่ได้จนสิ้นปี แม้จะตกลงไปแล้วก็ตาม

ส่วนแพ็คเกจเสริมเราสามารถยกเลิกได้จนสิ้นเดือน มค. ของปีเอาประกัน

ถึงแม้รัฐบาลจะกำหนดระบบสุขภาพพื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพลเมืองแต่เชื่อเถอะ “การไม่มีโรค คือลาภอันประเสริฐ” ที่สุด ดังนั้นจงเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะเป็นต้นทุนชีวิตที่ดีที่สุด

3 thoughts on “ระบบประกันสุขภาพแบบดัตชี่

 1. wanvisa says:

  ข้อมูลดีมากๆค่ะ ครบถ้วนหมดเลยคะ ขอบคุณคะเป็นกำลังใจให้ในการทำสื่อข้อมูลดีๆ อย่างนี้ต่อไปนะคะ

  • thaisestichting says:

   ยินดีและขอบคุณสำหรับกำลังใจมากค่ะ ,?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *